Ομιλία:  Αθανάσιος (Σάκης) Παπαδόπουλος, Βουλευτής Τρικάλων, Συντονιστής Υγείας, KΟ ΣΥΡΙΖΑ - Τίτλος παρουσίασης: «Προμήθειες νοσοκομείων: Ποιες αλλαγές έρχονται με την ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας»

Ομιλία: Αθανάσιος (Σάκης) Παπαδόπουλος,

Βουλευτής Τρικάλων, Συντονιστής Υγείας, KΟ ΣΥΡΙΖΑ

Τίτλος παρουσίασης:
«Προμήθειες νοσοκομείων: Ποιες αλλαγές έρχονται με την ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας»

Ομιλία: Αθανάσιος Πετμεζάς, Γενικός Διευθυντής, cosmoONE- Τίτλος Παρουσίασης: "Ηλεκτρονικές Προμήθειες Υγείας, μία άλλη προσέγγιση"

Ομιλία: Αθανάσιος Πετμεζάς,

Γενικός Διευθυντής, cosmoONE

Τίτλος παρουσίασης:
«Ηλεκτρονικές Προμήθειες Υγείας, μία άλλη προσέγγιση»

Ομιλία: Ιωάννης Γενιτσάριος, DoseWatch Sales & Application Specialist – SEE, Clinical Education Specialist CT & RT, GE Healthcare - Τίτλος Παρουσίασης: «Ο ρόλος της πληροφορικής στη διαχείριση της ποιότητας στο σύγχρονο ακτινολογικό τμήμα»

Ομιλία: Ιωάννης Γενιτσάριος,

DoseWatch Sales & Application Specialist – SEE, Clinical Education Specialist CT & RT, GE Healthcare

Τίτλος παρουσίασης:
«Ο ρόλος της πληροφορικής στη διαχείριση της ποιότητας στο σύγχρονο ακτινολογικό τμήμα»

Ομιλία: Χρήστος Καζάσης, Εμβιομηχανικός - Εμπειρογνώμονας Αξιολόγησης & Διάχυσης Ιατρικής Τεχνολογίας

Ομιλία: Χρήστος Καζάσης,

Εμβιομηχανικός, Εμπειρογνώμονας Αξιολόγησης & Διάχυσης Ιατρικής Τεχνολογίας

Στρογγυλό Τραπέζι II:
«Αξιολόγηση ιατρικής τεχνολογίας: Διεθνείς τάσεις, προκλήσεις, προοπτικές»

Ομιλία Δρ. Γεώργιος Σαρανταυγάς, Director, Standards & Solutions, GS1 Association Greece - «Βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω των Διεθνών Προτύπων GS1»

Ομιλία: Δρ. Γεώργιος Σαρανταυγάς,

Director, Standards & Solutions, GS1 Association Greece

Τίτλος παρουσίασης:
«Βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω των Διεθνών Προτύπων GS1»

Ομιλία: Diana Kanecka, Manager Regulations and Industrial Policy, MedTech Europe, Brussels - Τίτλος παρουσίασης: “New E.U. medical devices and IVD regulations – challenge or an opportunity?”

Ομιλία: Diana Kanecka,

Manager Regulations and Industrial Policy, MedTech Europe, Brussels

Τίτλος παρουσίασης:
«New E.U. medical devices and IVD regulations – challenge or an opportunity?»

Pournara-Julia_presentation

Ομιλία: Τζούλια Πουρναρά,

Δικηγόρος, εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «ΖΕΠΟΣ & ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ»

Στρογγυλό Τραπέζι IV:
«Νέοι κανόνες της Ε.Ε. για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα»