Κωνσταντίνος Ουζούνης
Γενικός Διευθυντής, Ethos Media S.A.

Παύλος Α.Β. Αρναούτης
Πρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ)

Αθανάσιος (Σάκης) Παπαδόπουλος
Βουλευτής Τρικάλων, Συντονιστής Υγείας, KΟ ΣΥΡΙΖΑ

Στρογγυλό Τραπέζι I
«Προμήθειες νοσοκομείων: Ποιες αλλαγές έρχονται με την ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ)»

Αθανάσιος Πετμεζάς
Γενικός Διευθυντής, cosmoONE

Ιωάννης Γενιτσάριος
DoseWatch Sales & Application Specialist – SEE, Clinical Education Specialist CT & RT, GE Healthcare

Στρογγυλό Τραπέζι II
«Αξιολόγηση ιατρικής τεχνολογίας: Διεθνείς τάσεις, προκλήσεις, προοπτικές»

Δρ. Γεώργιος Σαρανταυγάς
Director, Standards & Solutions, GS1 Association Greece

Στρογγυλό Τραπέζι III
«Αποζημίωση αναλώσιμων υλικών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από τον ΕΟΠΥΥ»

Diana Kanecka
Manager Regulations and Industrial Policy, MedTech Europe, Brussels

Στρογγυλό Τραπέζι IV
«Νέοι κανόνες της Ε.Ε. για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα»