Συνδεθείτε
από τις 9:00 έως τις 16:00
και παρακολουθήστε ΔΩΡΕΑΝ
το MedTech Conference
μέσω LIVE Streaming.