Αναστασία Μπαλασοπούλου

Διοικήτρια Π.Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Επιστημονική Συνεργάτιδα Τομέα Διοίκησης & Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας Ε.Σ.Δ.Υ.

Η Αναστασία Μπαλασοπούλου σπούδασε «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» στην Α.Σ.Ο.Ε.Ε., ενώ είναι απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Υ. και κάτοχος πτυχίου Μάστερ (MSc) στη Λήψη Αποφάσεων από το Operational Research Department του London School of Economics και ειδικότερα στο πεδίο «Analysis for Health Care Decisions».

Είναι Διοικήτρια του Νοσοκομείου «Ιπποκράτειο» Αθήνας, προερχόμενη από τον χώρο των νοσοκομείων (έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Διοικητική Διευθύντρια σε δύο νοσοκομεία -«Παμμακάριστος» και «Μεταξά»- και Διοικήτρια του νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»).

Είναι Πρόεδρος στο «Επιστημονικό Κέντρο Management Νοσοκομείων» (www.ekmn.gr) που έχει ως σκοπό τη μελέτη και τεκμηρίωση εφαρμόσιμων λύσεων επί ειδικών θεμάτων των νοσοκομείων.

Είναι ενεργό μέλος της European Health Management Association, όπου έχει οργανώσει την ειδική ομάδα εργασίας «Benchmarking and Best Practices Management», με έμφαση στα επιχειρησιακά θέματα των νοσοκομείων. Είναι μέλος του «International Centre of Excellence in Emergency» (Διεθνές Δίκτυο Αριστείας Επειγόντων) και έχει συνεργασία με το «Centrum fuer Krankenhaus Management».

Έχει επισκεφθεί πολλά νοσοκομεία, και έχει μελετήσει τη λειτουργία τους, στην Αγγλία, Γερμανία, Σουηδία, Ελβετία, αλλά και στις Η.Π.Α.

Από το 2005 είναι μέλος του Επιστημονικού Δυναμικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). Είναι υπεύθυνη για τη διδασκαλία του μαθήματος «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Νοσοκομείου» και συνυπεύθυνη για το μάθημα «Λήψη Αποφάσεων στις Υπηρεσίες Υγείας».