Απόστολος Βαλτάς

Πρόεδρος, Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ)