Γιάννης Κωτσιόπουλος

Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υγείας