Γιώτα Βέλιου

International Manager, Health Economics & Reimbursement, Abbott Medical based in Brussels

H Γιώτα εντάχθηκε στην ΑΒΒΟΤΤ πριν 2 χρόνια και ασχολείται με τα ιατροτεχνικά προϊόντα κι εργαλεία.
Ήρθε στην ΑΒΒΟΤΤ μετά από μια θέση 6 ετών στις φαρμακευτικές βιομηχανίες, ως expert reimbursement στο Βέλγιο.
Είναι κάτοχος Master in Science Φαρμακευτικής στο πανεπιστήμιο της Αμβέρσας, καθώς και πτυχίου Health Economics.
Στην παρούσα θέση της, ως μάνατζερ Health Economics and Reimbursement εκτός ΗΠΑ, υποστηρίζει την ΕΜΕΑ και APAC για αποζημίωσης σε όλες τις δραστηριότητες του τμήματος Medical Devices. Κατέχει ένα μοναδικό σύνολο δεξιοτήτων και έχει βαθιά εξειδίκευση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις reimbursement και τις συμφωνίες με τους συμβαλλόμενους καθώς και στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής στο σύστημα υγείας.
Η ομάδα Health Economics and Reimbursement της Abbott απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες για τον προσδιορισμό των αποζημιώσεων και την οικονομική αξία των τεχνολογιών Abbott. Εργάζονται σε κάθε στάδιο του προϊόντος – από την παραγωγή μέχρι την ιατρική κωδικοποίηση τους και πληρωμή. Έχει στόχο την διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών παγκοσμίως σε τεχνολογίες βελτίωσης της ζωής μέσω οικονομικών στοιχείων, ιατρικής πολιτικής και αποζημιώσεων.