Δρ Αθανάσιος Ν. Χαλαζωνίτης

Συντονιστής Διευθυντής Ακτινολογικού Εργαστηρίου, Γ.Ν.Α. "Αλεξάνδρα"

Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος τίτλου ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, κάτοχος Διδακτορικού τίτλου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Υπηρετεί από το 1996 στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έχοντας εξελιχθεί σε όλες τις βαθμίδες από Επιμελητής Β’ μέχρι Συντονιστής Διευθυντής μετά από κρίσεις.
Από το 2012 μέχρι το 2014 Τομεάρχης του Εργαστηριακού Τομέα του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» και από το 2014 μέχρι σήμερα Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του ίδιου Νοσοκομείου. Από τον Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι και τον Μάιο του 2016 εκτελούσε χρέη Διοικητή στο Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα».
Ασχολείται ερευνητικά, επιστημονικά, παράλληλα με το κλινικό του έργο, με την απεικόνιση του μαστού, την υπερηχογραφία, την αξονική τομογραφία και τα οικονομικά της υγείας.
Εκλεγμένο Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας και εκλεγμένο Μέλος Δ.Σ. Επαγγελματικής Ένωσης Ακτινολόγων Ελλάδος.
Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ακτινολογίας και της Ακτινολογικής Εταιρείας Βορείου Αμερικής και πολλών άλλων Επιστημονικών Εταιρειών.
Έχει υπηρετήσει επί 8ετία ως Μέλος Επιτροπής Προδιαγραφών και Επιτροπής Ενστάσεων Απεικονιστικών Μηχανημάτων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και επί 4ετία ως Μέλος Επιτροπής Προδιαγραφών στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας.
Έχει δημοσιεύσει 34 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή ιατρικά περιοδικά (με 104 βιβλιογραφικές αναφορές), 84 επιστημονικά άρθρα σε Ελληνικά ιατρικά περιοδικά, έχει παρουσιάσει 174 εργασίες σε διεθνή ιατρικά συνέδρια και 175 σε Ελληνικά ιατρικά συνέδρια. Έχει βραβευθεί 4 φορές από το RSNA και με μία φορά από ECR για ερευνητικές εργασίες του.
Έχει δώσει 17 διεθνείς και 150 Ελληνικές ιατρικές ομιλίες.
Είναι συγγραφέας 11 κεφαλαίων σε ισάριθμα ιατρικά βιβλία και συγγραφέας 4 ιατρικών μονογραφιών.
Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικευμένων και ειδικευόμενων ιατρών, καθώς και άλλων επαγγελματιών υγείας.