Ιωάννης Καραφύλλης

Supply Chain and Procurement expert

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1965.

Είναι Πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Πανεπιστημίου Πειραιώς  με εξειδίκευση στην Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), κάτοχος διδακτορικού τίτλου Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο τις e-Προμήθειες των Δημόσιων Νοσοκομείων.

Διετέλεσε αντιπρόεδρος του ΕΟΦ το 2014-2015.

Έχει υπηρετήσει σε τμήματα προμηθειών του δημοσίου έχοντας συντάξει τεχνικές προδιαγραφές για πάρα πολλά εξειδικευμένα υλικά και εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας

Έχει διενεργήσει περισσοτέρους από 3.000 δημόσιους διαγωνισμούς.

Διδάσκει νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων επί 25ετια.