Κώστας Μαριάκης

Ταμίας, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) & Γενικός Διευθυντής, Νέα Διαγνωστική Διάσταση ΕΠΕ

Από το 2010 ο Κώστας Μαριάκης είναι μέλος του ΔΣ του ΣΕΙΒ (Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών  Προϊόντων)  και τα τελευταία πέντε χρόνια κατέχει την θέση του Ταμία του Συνδέσμου.

Είναι πτυχιούχος φαρμακοποιός και έχει μια σταδιοδρομία πέραν των 40 ετών στο χώρο των διαγνωστικών προϊόντων . Υπήρξε ο πρώτος υπεύθυνος για τα διαγνωστικά της Abbott Diagnostic Division στην Ελλάδα το 1978 έως το 1985. Αφού εργάστηκε στην Μπακάκος ΑΕ και στην Κρατική Φαρμακαποθήκη ΑΕ ως υπεύθυνος διαγνωστικών , ίδρυσε την εταιρεία Νέα Διαγνωστική Διάσταση ΕΠΕ το 1992 και συνεχίζει την διαχείριση της με ανοδική πορεία.

Ομιλεί τέσσερις γλώσσες και είναι παντρεμένος.