Χρήστος Δαραμήλας

Βιολόγος, MSc «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη», Πρόεδρος, Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.)

Απόφοιτος του Πανεπιστημιακού Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ, κάτοχος του μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης “Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη” της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Εκπαιδευτής διαχείρισης του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και 2 σε ομάδες εκπαίδευσης χρόνια πασχόντων από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και 2, εκπαιδευτής συσκευών υποστήριξης υγείας. Μέλος επιστημονικής ομάδας υλοποίησης ερευνητικών μελετών. Δημοσίευση πληθώρας επιστημονικών μελετών που αφορούν το σακχαρώδη διαβήτη, σε έγκριτα ιατρικά περιοδικά και ανακοινώσεις αυτών σε διεθνή συνέδρια. Συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια. Είναι Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη από το 2014 αλλά και Πρόεδρος του Συλλόγου Διαβητικών Ν. Θεσ/νίκης «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».